Glijgetal

Het glijgetal geeft aan hoeveel meter een vliegtuig kan vliegen bij één meter hoogteverlies. Een vliegtuig met een glijgetal van bijvoorbeeld 40 kan dus met 100 meter hoogte een afstand van 4 km overbruggen.

Hoe hoger het glijgetal, hoe beter de prestaties van het vliegtuig. Het is echter ook belangrijk dat het glijgetal niet te sterk afneemt als je sneller gaat vliegen.

Het glijgetal wordt theoretisch berekend door de totale liftkracht van het vliegtuig te delen door de totale weerstand.